Jak probíhá spolupráce:

 • Schůzka
 • Rádi Vás poznáme, kdekoliv si vyberete. U nás v kancelářích, u Vás doma, nebo v práci.
  Pokud Vám to bude vyhovovat, tak klidně na neutrální půdě někde v kavárně.
  Představíme Vám, co děláme a domluvíme další postup pro vzájemnou spolupráci.
  Pokud Vás naše prezentace zaujme, podepíšeme smlouvu o zprostředkování » vzor smlouvy o zpracování
 • Ocenění nemovitosti
 • Jednou z klíčových rolí makléře je pomoci majiteli nemovitosti správně nastavit prodejní cenu.
  Stěžejní je stanovit správnou cenu od prvního dne, kdy ji uvedeme na trh.
  Protože období, kdy je nemovitost na trhu nová a neokoukaná, je pro její prodej nejpříhodnější.
  Pro určení ideální prodejní ceny, resp. pásma, v němž by se cena měla pohybovat, používají naši makléři Srovnávací tržní analýzu (STA)
  V tomto dokumentu makléř porovná Vaši nemovitost s podobnými nemovitosti, které se aktuálně nabízejí,
  ale především s nemovitostmi, které se skutečně prodaly. V analýze také zohlední staří a stav Vaší nemovitosti,
  lokalitu, občanskou vybavenost okolí, časovou osu prodeje a v neposlední řadě i aktuální situaci na realitním trhu.
  Zpracovanou STA Vám makléř předá, okomentuje a ponechá ke schválení. .
 • Prodejní plán
 • Kvalitní prodejní plán ( marketing ) prodeje nemovitosti je důležitý pro dosažení maximální možné ceny při prodeji,
  proto tento bod v žádném případě nepodceňujeme. Realitní servery, sociální sítě, internetová prezentace,
  případně lokální marketing formou ať již formou bannerů či letákových/dopisních akcí nám umožní rozšířit informaci,
  že Vaše nemovitost je k prodeji.
 • Nafocení a příprava nemovitosti
 • Základem kvalitní prezentace je příprava nemovitosti před focením a kvalitní fotografie.
  Nemovitost necháme připravit aranžérem a nafotit profesionálem či udělat i videoprohlídku.
  Právě kvalita naší prezentace nemovitostí nás odlišuje od konkurence.
  Na základě předchozího zaměření nemovitosti připravíme 3D plánky, vizualizací či virtuální home staging.
 • Propagace nemovitosti
 • Přibližně 80% všech poptávek po nemovitostech přichází prostřednictvím vyhledávání po internetu,
  a proto je důležité mít jistotu, že Vaše nemovitost je nabízena na čelních pozicích na realitním portálu,
  ktery je nejnavštěvovanější v České republice a tím jsou Sreality.cz
  (ostatní realitní portály Reality.cz, Reality.idnes.cz, Praguerealestate.cz, Prazskereality.cz, Realitymix.cz, Ceskereality.cz, Expats.cz, Realitycechy.cz jsou již podružné)
  Zároveň s inzerováním na portálu podpoříme prodej odsouhlasenou lokální či internetovou kampaní (sociální sítě a PPC kampaně na google adwords či sklik).
 • Prohlídky nemovitosti
 • Budeme pro Vás organizovat prohlídky prodávané nemovitosti.
  Před prohlídkou se vždy snažíme zjistit, co klienti hledají a jaké jsou jejich finanční možnosti, Ideální čas na prohlídky je v odpoledních hodinách, kdy je dostatek světla
  a přitom ještě není přítomna celá rodina.
  Vaše účast je čistě na Vás. Rádi se s Vámi uvidíme, ale určitě to zvládneme i sami.
 • Vyjednávání o ceně a rezervace
 • Se zájemci díky našim lepším vyjednávacím a obchodním schopnostem budeme vyjednávat o finální ceně.
  Když klient projeví svůj zájem, řešíme rezervační smlouvu a podle možností časových a finančních
  (klient má hotovost nebo je potřeba dofinancovat koupi úvěrem z banky) si stanovíme termín do kdy by se měla podepsat kupní smlouva.
  Pro smluvní zajištění převodu nemovitosti (rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní,
  kupní smlouva na prodej nemovitosti, smlouva o převodu práv k družstevnímu bytu, smlouva o úschově) využíváme služeb naší advokátní kanceláře.
  Zvláštní zřetel věnujeme zajištění úschovy kupní ceny, výhradně využíváme pouze advokátní úschovu.
 • Prodej nemovitosti
 • Všichni se sejdeme u našeho právníka, kde ještě jednou projdeme celý postup prodeje.
  Obě strany dostaly smlouvy dopředu k nastudování a připomínkování, takže by se mělo jednat pouze o formalitu
  a dovysvětlení celého procesu. Následným podpisem a ověřením totožnosti uzavřeme transakci po formální stránce.
  Kupní smlouva se ponechá v úschově schovatele, dokud nedorazí finanční prostředky,
  poté schovatel uvolní Kupní smlouvu (většinou realitnímu makléři),
  který podá návrh na vklad do katastru nemovitostí.
  V případě, že kupující financuje koupi hypotékou přibývá jeden krok navíc a tím je podpis zástavní smlouvy.
  V jeden den se podepíše Smlouva o úschově kupní ceny spolu s Kupní smlouvou a Zástavní smlouvou.
  Kupní smlouva se předloží bance, kde je dojednaná hypotéka, podepsaná úvěrová smlouva
  a splněné další podmínky nutné pro čerpání hypotéky (dle Úvěrové smlouvy kupujícího s bankou),
  Zástavní smlouva se vloží do katastru a tento návrh na vklad se také předloží bance.
  Klient odešle na účet úschovy domluvenou výši vlastních zdrojů.
  Banka potom ověří, zda to tak opravdu je a poté uvolní zbývající část kupní ceny na účet schovatele.
  Po uhrazení kupní ceny kupujícím a podání Kupní smlouvy na katastr nemovitostí dojde k založení řízení.
  Od 1.1.2014 jsou účastníci řízení ( kupující i prodávající ) notifikováni o jeho průběhu.
  Pokud se žádná ze stran neohradí, katastr nemovitostí v řízení pokračuje po uplynutí lhůty 20 dnů.
  Samotný vklad do katastru trvá zpravidla 30 dní. Po provedení vkladu připravíme aktuální list vlastnictví (veřejná listina, která obsahuje soupis nemovitostí,
  které v daném katastrálním území vlastní určitý vlastník), kde figuruje již nový majitel a tento předložím schovateli.
  Na základě tohoto dokumentu provede schovatel výplatu schované částky.
 • Předání nemovitosti
 • Kupující je již vlastníkem, ale nemovitost je potřeba ještě fyzicky předat. Na osobní schůzce se tedy ještě jednou všichny sejdeme,
  předáme si veškeré klíče, převedeme měřiče energií, nahlásíme změnu vlastnictví případně u správce budovy
  (toto platí hlavně u bytových jednotek v činžovních domech)a odhlásíme prodávajícího od daně z nemovitosti.
  Nakonec odhlásíme vlastnictví prodávajícího na finanční úřad kvůli dani z nemovitosti.
 • Poprodejní servis
 • Snažíme se, aby celý servis pro Vás byl co nejpříjemnější, proto v případě Vašeho zájmu Vám zajistíme i Vaše přestěhování do nové nemovitosti.
  Do vzdálenosti 20km ho máte od nás zcela zdarma.